Меню Вход

Архив на обществените поръчки

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЛОЖИ ЗА НУЖДИТЕ НА АТР 250 DIEMA XTRA SOFIA OPEN

 

Обществена поръчка с предмет: Изграждане на представителни ложи за нуждите на АТР 250 Diema Xtra Sofia Open

 Кратко описание: Изграждане на представителни ложи за нуждите на АТР 250 Diema Xtra Sofia Open, който ще се проведе между 4 и 11 февруари 2018 г. в зала Армеец, София; съгласно приложена схема; включително: изпълнение, монтаж и демонтаж; обзавеждане и оборудване: конструкция, страници; подиум, мокет, столове и др.

 

Обява за Обществена Поръчка

Документация

Приложение 1 към документацията

Приложение 2 към документацията

Приложение 3 към документацията

Приложение 4 към документацията

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС ЗА 2016 ГОДИНА

 

Обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Българската федерация по тенис"

Решение за откриване на процедурата

Обявление 

Уведомление

 

Документи за сваляне:

Документация - част 2

Документация - част 1

 

Протокол № 1 от 27.04.2016 година - Отваряне оферти и Плик № 1

Протокол № 2 от 02.06.2016 година

Обявление - отваряне ценови предложения

Протокол № 3 от 08.06.2016 година - Отваряне Плик № 3

Протокол № 4 от 20.06.2016 година - Класиране

Решение за избор на Изпълнител

Договор за изпълнение на Обществена поръчка

 

 

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС, ВКЛЮЧВАЩО НЕ ПО-МАЛКО ОТ СПОРТНИ ЕКИПИ (АНЦУГ, ФЛАНЕЛКА, ПОТНИК, ШОРТИ, ПОЛИЧКА, МАРАТОНКИ) ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ, ТЕНИС ТОПКИ И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ

 

Доставка на оборудване за материално-техническо осигуряване на дейността на Българска федерация по тенис, включващо не по-малко от спортни екипи (анцуг, фланелка, потник, шорти, поличка, маратонки) за състезатели и треньори, тенис топки и друго оборудване, свързано с детско-юношеските първенства и начално тенис обучение

Покана за участие в ОП

Документация

 

 

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНИ ХРАНИ И НАПИТКИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЖЕНСКАТА ТЕНИС АСОЦИАЦИЯ (WTA) ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ, ТРЕНЬОРИ ПО ВРЕМЕ НА ТРЕТИ ТУРНИР НА ШАМПИОНКИТЕ НА WTA ЗА ПЕРИОДА 28.10.2014 – 02.11.2014 ГОДИНА

 

Номер в АОП 02757-2014-0005

Дата на публикуване 28.11.2014 г.

Документация ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Услуги по доставка на специални храни и напитки, съгласно изискванията на Женската тенис асоциация (WTA) за състезатели, треньори по време на Трети Турнир на шампионките на WTA за периода 28.10.2014 – 02.11.2014 година, организиран в София от „Българската федерация по тенис".

 

Документи за сваляне:

Покана за участие в ОП

Решение за откриване на процедура

Доклад на комисия стр. 1

Доклад на комисия стр. 2

Решения на комисия БФТ

Справка за извършени плащания

Договор за кетъринг

Плащане на договор

Справка за второ плащане по договор

 

 

УСЛУГА ПО ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА СПОРТНИ БРАНДОВИ ЛОГА ПО ВРЕМЕ НА ТРЕТИ ТУРНИР НА ШАМПИОНКИТЕ НА WTA ЗА ПЕРИОДА 28.10.2014 – 02.11.2014 ГОДИНА

 

Номер в АОП 02757-2014-0004

Дата на публикуване 14.10.2014 г.

 

Документация ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Услуга по изработване, доставка, монтаж и демонтаж на спортни брандови лога по време на Трети Турнир на шампионките на WTA за периода 28.10.2014 – 02.11.2014 година, организиран в София от „Българската федерация по тенис".

 

Документи за сваляне:

Доклад на комисия БФТ стр. 1

Доклад на комисия БФТ стр. 2

Решения на комисия БФТ

Договор за брандиране на лога

Покана за участие

Решение за откриване на процедура

Справка за извършени плащания

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 14 ЗОП С ПРЕДМЕТ:„УСЛУГИ ПО ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ ТРЕТИ ТУРНИР НА ШАМПИОНКИТЕ НА WTA ЗА ПЕРИОДА 28.10.14 – 02.11.2014 ГОДИНА


Номер в АОП 02757-2014-0003

Дата на публикуване 03.10.2014 г.

 

ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 14 ЗОП с предмет:„Услуги по охрана на мероприятие Трети Турнир на шампионките на WTA за периода 28.10.14 – 02.11.2014 година, организиран в София от Българската федерация по тенис".

 

Документи за сваляне:

Договор за охрана

Доклад на комисия стр. 2

Доклад на комисия стр. 1

Решение

Решение за откриване на процедура

Плащане по договор

Справка за второ плащане по договора и освобождаване на гаранцията за качествено изпълнение

Информация за изпълнен договор

 

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, КОЙТО ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ НАСТИЛКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАКРИТИ КОРТОВЕ ЗА ТРЕТИ ТУРНИР НА ШАМПИОНКИТЕ НА WTA ЗА ПЕРИОД ОТ 28.10. ДО 2.11.2014 Г. В АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ

 

Номер в АОП  02757-2014-0002

Дата на публикуване 19.09.2014 г.

 

Документи за сваляне:

Договор за наем

Доклад на комисия

Покана за участие в процедура

Решение за откриване на процедура

Решение за избор на изпълнител

Справка за извършени плащания

Договор с подизпълнител

Информация за изпълнен договор

Освобождаване на гаранция

 

 

ДОСТАВКИ НА ТЕНИС ТОПКИ И СПОРТНИ ЕКИПИ ЗА ДЕТСКИ И ЮНОШЕСКИ ПЪРВЕНСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС

 

Номер в АОП 02757-2014-0006  Дата на публикуване 10.12.2014 г.

Документи за сваляне:

Договор за доставка  

Покана за участие в ОП

Решение

Документация

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС

 

Обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Българската федерация по тенис"

Документи за сваляне:

Обявление

Обявление за отваряне на ценовите предложения

Решение

Спонсори и партньори
Генерален спонсор
Официални спонсори
Медийни партньори
ПартньориММСITFTennis EuropeAmerican Chamber of Commerce in BulgariaБългарски национален тенис центърKinder+