Меню Вход

Кортовете отново са отворени за публика, но при строго спазване на мерките

Кортовете отново са отворени за публика, но при строго спазване на мерките
05-08-2020 18:17
След заповедта, с която се разреши достъпът на публика до спортни мероприятия, провеждащи се на открито, днес БФТ актуализира правилата за провеждане на състезания.

 

Основните промени са в отпадането на изискването състезателите да са само с 1 придружител, възможността публика да наблюдава състезанията, но при сядане през седалка и при спазване на физическа дистанция от метър и половина между присъстващите, както и отпадане на някои други ограничения и забрани.


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА БФТ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ЕПИДЕМИЯ

Приети на 21.07.2020 г., изменени и допълнени на 05.08.2020 г.

Основна цел на настоящите правила е осигуряване на максимална безопасност и прилагане на мерки срещу разпространението на коронавируса (COVID-19) при провеждане на състезанията от календара на БФТ. Основните принципи на правилата са:

Недопускане на струпване на множество хора на едно място и задължително спазване на дистанция от минимум 1,5 метра на територията на комплекса.

Ограничаване на използване на затворени пространства (неизползване на съблекални, строга препоръка за изнасяне на офиси на главния съдия, турнирния директор и медицинското лице на открито и т.н.)

Превантивни мерки (мерене на температура при влизане в комплекса, носене на маски от страна на длъжностните лица и т.н.)


ПОДГОТОВКА ЗА ДОМАКИНСТВО

Съгласно изискванията, организаторите на състезания трябва да уведомят РЗИ за провеждането на съответното мероприятие. За всички турнири от държавния календар уведомлението ще бъде изпратено централно от БФТ.


ЗАПИСВАНЕ

Записването за участие се извършва по телефона.

Препоръчва се заплащането на такса участие да става по банков път, като клубовете-организатори посочат банковата си сметка в наредбата за състезанието.


ПРОГРАМА НА МАЧОВЕТЕ

Главният съдия е длъжен да постави начален час („не преди...") на всеки мач от програмата.


ДОСТЪП ДО ТЕНИС КОМПЛЕКСА – ДОМАКИН НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Препоръчва се състезателят да пристигне на територията на комплекса не по-рано от 15 минути преди обявеното начало на срещата си.

При влизане в комплекса на състезателя трябва да бъде измерена температурата с безконтактен термометър, като състезател с повишена температура (над 37,5 градуса) няма да бъдат допускан до срещата си (ще бъде записана загуба по медицински причини).

При влизане в комплекса състезателят и/или негов законен представител трябва да предостави подписана декларация за участие на собствена отговорност и за липса на симптоми на коронавирус или други инфекциозни заболявания. Декларацията следва да е предварително разпечатана и попълнена:

- за лица до 14 г. – от родител/законен представител

- за лица от 15 до 18 г. – от състезателя и от родител/законен представител

- за лица над 18 г. – от самите състезатели.

Отговорност на клуба-организатор е намиране на персонал за измерването на температурата и събирането на декларациите, както и осигуряването на безконтактен термометър.


ПРЕСТОЙ В КОМПЛЕКСА

По време на престоя в тенис комплекса на състезатели, придружаващи лица и зрители трябва да бъде спазвана дистанция от 1,5 метра.

Допуска се заетост на максимум 50% (петдесет на сто) от седящите места за зрители, при настаняването им през една седалка и при спазване на физическа дистанция от не по-малко от 1,5 метра.

Препоръчва се участниците да напуснат територията на комплекса не повече от 15 минути след края на мача си.


СЪБЛЕКАЛНИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
По време на състезания е строго препоръчително да не се използват съблекални!

Ако клубът-организатор все пак реши да отвори съблекалните си за участниците, той има задължение и носи отговорност да бъде създадена организация за използването им от ограничен брой участници по едно и също време и да осигури почистването и дезинфекцирането им най-малко веднъж на всеки час.

Тоалетните трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани най-малко веднъж на всеки час.


НА КОРТА

Пейките/столовете за състезателите трябва да са разположени най-малко на 1,5 метра една от друга, както и най-малко на 1,5 метра от съдийския стол при мачове със съдия на стол.

Преди и след завършването на мача състезателите не се поздравяват помежду си и със съдията.

Препоръчително на всеки корт, задължително минимум на всяка клетка трябва да има на разположение на състезателите дезинфектант, който те да използват.


СЪДИИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Строго препоръчително е изнасяне на офиса на главния съдия и турнирния директор на открито пространство.

В офиса на главния съдия и турнирния директор трябва да има дезинфектант на разположение на длъжностните лица и участниците.

На закрити пространства е задължително, на открити – препоръчително, турнирният директор, главният съдия и останалите съдии, медицинското лице да носят предпазни маски.


НАГРАЖДАВАНЕ

Препоръчително е награждаването на призьорите да се извършва по категории (напр. само юноши единично, само девойки единично, само юноши двойки, само девойки двойки) с цел избягване на общите награждавания и общите снимки.


САНКЦИИ

Клуб-организатор, който не спазва изискванията съгласно тези правила, подлежи на санкции от страна на БФТ, включително лишаване от домакинство на други прояви от календара.

Състезатели и/или придружаващи лица, които нарушават настоящите правила и/или наложените от клуба-организатор правила и/или поставените от държавен и/или друг компетентен орган изисквания, подлежат на директна дисквалификация от турнира.


ДРУГИ

Настоящите правила трябва да бъдат поставени на видно място в комплекса (на официалното табло, на входа на тенис комплекса, на входа на тенис клетките и т.н.).

Клубът-организатор трябва да изпрати до БФТ преди началото на турнира подписана декларация, че се задължава да осигури спазването на правилата и носи отговорност при допускане на нарушаването им. По време на състезанието персонална отговорност за съблюдаването на правилата, за организиране на необходимия екип за спазването им и за контрола носи Директорът на турнира.

Въпреки очакваните проверки от страна на РЗИ и на БФТ за спазване на тези правила, БФТ призовава всички състезатели, родители и треньори, в случай че забележат нарушаване на правилата от страна на клуба-организатор, незабавно да информират БФТ (на електронна поща office@bgtennis.bg).

Участниците в състезанието са длъжни да подпишат декларация, че са запознати с правилата, за участие на собствена отговорност и за липса на симптоми на COVID-19 и/или други инфекциозни заболявания. За малолетните състезатели тези декларации се подписват от техен законен представител, а за непълнолетните лица, освен от състезателя, декларацията следва да е подписана и от един от законните му представители.

Клубът-организатор и БФТ носят отговорност за събирането, обработването и съхранението на личните данни на състезателите, техните родители и всички други лица, ангажирани в организацията и подготовката на състезания от календара на БФТ и в това си качество се задължават да прилагат стриктно изискванията на Закона за защита на личните данни.


Тези правила се прилагат докато не бъдат изрично изменени и/или отменени за всички състезания по тенис на територията на Република България.

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяУниверситетска болница
Официални партньориHEADAsicsВимакс Клима
Медийни партньори
ПартньориММСБългарски спортен тотализаторБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+